Đảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban NguyễnĐảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban Nguyễn
Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5
Tiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế ĐứcTiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế Đức
Thác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang VũThác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang Vũ
Lợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn BanLợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn Ban
Hoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh TrungHoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh Trung
Nét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy ĐằngNét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy Đằng

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh


Ngày đăng: 08-06-2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại công văn số 1839/UBND-KGVX, ngày 4/6/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thực hiện nhiệm vụ cấp bách chống dịch COVID-19

a) Các đơn vị, địa phương

- Theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, nỗ lực cao nhất để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021.

- Huy  động  mọi  nguồn  lực  hợp  pháp  cho  phòng,  chống  dịch.  Kêu  gọi, khuyến khích mọi cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng Quỹ vắc xin.

b) Sở Y tế

- Huy động các nguồn lực tại các cơ sở đào tạo y khoa tham gia hỗ trợ cho các lực lượng phòng chống dịch.

- Chú trọng công tác phòng, chống từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch; bảo đảm phương châm “5K+ vắc xin” và triển khai ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, tiến hành rà soát, thành lập “Tổ thông tin đáp ứng nhanh” đảm bảo theo quy định.

- Tiếp tục tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ. Huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng vào cuộc và phát huy tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; sớm phát hiện ca nghi nhiễm và truy vết nhanh, đầy đủ các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19  (F1,  F2, F3...) để kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập tắt ngay ổ dịch (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị rà soát lại toàn bộ các phương án, kịch bản, các khâu trong công tác phòng, chống dịch bệnh để khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót. Phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là vai trò của đồng chí Giám đốc Sở Y tế trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn tổ chức kết thúc thành  công năm học 2020 -2021; triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tổ chức tuyển sinh và chuẩn bị cho việc khai giảng năm học 2021 -2022 đúng quy định, đảm bảo phòng, chống dịch.

d) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, đặc biệt là ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép. Chuẩn bị tình huống ứng phó trường hợp nhập cảnh ồ ạt đểphối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời xử lý cách ly tập trung ngay khu vực biên giới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.    

e) Sở Lao động -Thương binh và Xã hội:Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

g) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp công nghệ để góp phần phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế -xã hội theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hướng dẫn đổi mới công tác truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh đảm bảo kịp thời, khách quan,chính xác, không đưa những thông tin sai lệch, đặc biệt là truyền thông về vắc xin phải đầy đủ và rõ ràng, không truyền thông một chiều, gây tâm lý lo lắng trong xã hội.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý tất cả công dân về địa phương, nhất là từ các tỉnh đang có dịch phải kịp thời khai báo y tế theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và các hoạt động tụ tập đông người không đúng quy định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra dịch và bùng phát dịchtrên địa bàn.

2. Về hoạt động của các Chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19

- Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu kiện toàn, tổ chức lại hoạt động của các Chốt trên địa bàn tỉnh cho phù hợp; xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát người qua lại, quy chế hoạt động của Chốt, đảm bảo không để sót, lọt đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch vào địa bàn và nguy cơ lây nhiễm bệnh trong lực lượng làm nhiệm vụ, người dân khi khai báo y tế tại Chốt.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có chốt kiểm tra, Tổ kiểm tra  liên ngành: Bố trí nơi ăn, nghỉ và đảm bảo đầy đủ chế độ cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu tổ chức bếp ăn tại chỗ, huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ (giáo viên, nhân viên trường học, phụ nữ, thanh niên...) để phục vụ ăn uống cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Chốt.

3. Về hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong các cơ sở cách ly tậptrung. Thường xuyên kiểm tra, rà soát để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác cách ly tập trung theo đúng các nội dung đã được quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế, bố trí giảm số lượng công dân được cách ly trong 01 phòng phù hợp, đảm bảo khoảng cách giường, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly hoặc lây lan ra cộng đồng. Trưởng các cơ sở cách ly tập trung chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng này.

- Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung tiêu chí, quy chế khu cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo dõi chặt chẽ y tế sau cách ly, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

4. Về hoạt động của các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố: Rà soát, kiện toàn, kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao hơn nữa  chất lượng  hoạt động  của các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh; nắm  chắc  thông  tin  của  từng người dân thuộc các hộ gia đình có đến/ở/về từcác vùng dịch để triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Sở Y tế( Cơ quan Thường  trực  Ban  Chỉ đạo  phòng  chống  dịch  COVID-19  tỉnh) ban hành Văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

- Đề nghị các  Huyện ủy,  Thành ủy: Tăng cường lãnh đạo,  chỉ đạo,  kiểm tra,  giám  sát,  chấn  chỉnh  Ban  Chỉ đạo  phòng  chống  dịch  COVID-19  các  huyện, thành phố và hỗ trợ các Tổ cộng đồng thực hiện tốt công tác giám sát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

5. Về hoạt động của các tổ chức tôn giáo

- Sở Nội vụ: làm việc với các tổ chức tôn giáo để chấn chỉnh việc tập trung đông người hành lễ, không chấp hành quy định về phòng, chống dịch trong thời gian qua; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, lưu ý các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, hệ thống chính trị (tổ dân phố, cảnh sát khu vực, dân phòng), mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đặc biệt là trong việc quản lý điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo.  Kích hoạt mạnh mẽ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, vận động người có uy tín, chức sắc tôn giáo, các đoàn thể (cựu chiến binh, cán bộ hưu trí...) nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh.

6. Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc xin theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, đúng thành phần quy định, hiệu quả, một số nơi có nguy cơ cao và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có mật độ cao, dễ lây nhiễm.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các tổ chức chính trị -xã hội, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng khác có liên quan: Hỗ trợ ngành y tế trong việc vận chuyển vắc xin tới các điểm tiêm chủng; hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm tiêm chủng (trong trường hợp cần thiết); phối hợp với ngành y tế trong các đợt triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy định.

7. Về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp tập trung bảo vệ sức khỏe cho công nhân, người lao động; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp, nhà nước và cùng chia sẻkhó khăn chung.

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật, bổ sung các bộ tiêu chí an toàn COVID-19 theo hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, bảo đảm sát thực tế, dễ kiểm tra, đánh giá, rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Về công tác chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn: Bên cạnh hệ thống văn bản hành chính thì nên tăng cường bằng các biện pháp, hình thức tuyên truyền sinh động, trực quan.

- Yêu cầu khai báo y tế 100% đối với tất cả những người ra vào khu vực sản xuất, doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, thường xuyên nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động. Quản lý chặt công nhân, tạo chuỗi an toàn (từ nơi ở đến nơi làm việc).

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử khuẩn, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với những khu vực dễ lây (khu sản xuất, khu nhà ăn, khu thay đồ, khu vệ sinh, sinh hoạt tập thể,...)

- Khuyến khích các doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với công nhân trong việc huy động tìm nguồn mua và trích kinh phí để tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động.

b) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp chủ động tham gia tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, người lao động.

8. Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất

- Các địa phương, đơn vị có liên quan: Trong mọi tình huống phải bảo toàn lực lượng phòng, chống dịch: yêu cầu phải sử dụng đội ngũ y, bác sĩ, bộ đội, công an đúng mục tiêu, trong trường hợp thật cần thiết; thay ca hợp lý.

- Sở Công Thương: Bảo đảm nhu yếu phẩm dự trữ trong 6 tháng.

- Sở Y tế: Bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện, nguồn lực (bệnh viện dã chiến, thuốc, máy thở, bình ô xi, ...) cần phải chú trọng đặc biệt trong việc điều trị, nâng cao sức đề kháng của các F0 (nếu có) không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không để tiến triển nặng, gây quá tải cho hệ thống điều trị. Chú trọng tăng cường, nâng cao sức đề kháng bằng y học cổ truyền, bài thuốc dân tộc, do phác đồ điều trị của y học hiện đại đối với nhóm này là không có thuốc (vì không sốt, không ho, không khó thở).

9. Về công tác quản lý báo cáo chuyên môn liên quan đến COVID-19

-Sở Y tế: Chỉ đạo việc xây dựng các báo cáo chuyên môn liên quan đến COVID-19 để thông tin cho Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, đồng thời kịp thời để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh: Thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh và xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.

10. Đối với các kiến nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, ủy  ban  nhân  dân  các  huyện,  thành  phố tại  Hội  nghị trực  tuyến  về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 01 tháng 6 năm 2021:

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với  Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy  ban  nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí theo quy định để trang bị hệ thống camera  giám sát  tại  các  khu  cách  ly,  chốt  kiểm  dịch;  mua  sắm  bổ sung  máy  thở,  thiết  bị xét nghiệm để nâng  công  suất  xét  nghiệm  lên  ít  nhất  1.000  mẫu/ngày; đảm  bảo  sẵn sàng đáp ứng với các cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh./

TTTTXTDL.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Giữ an toàn với du lịch thể thao, mạo hiểm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên xu hướng du lịch trong nước có nhiều thay đổi, điều này thúc đẩy các đơn vị du lịch nỗ lực xây dựng sản phẩm mới để thu hút du khách, nhanh chóng phục hồi thị trường du lịch. Tuy nhiên, một số loại hình thể thao, khám phá thiên nhiên mang tính mạo hiểm đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch và du khách thận trọng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn.

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 26/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Việt Nam trong loạt ảnh chụp trên cao đạt giải quốc tế

Cuộc thi ảnh quốc tế thường niên 35AWARDS do đội ngũ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên khắp thế giới tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Mỗi năm, cuộc thi có 50 giám khảo đến từ 50 quốc gia khác nhau tham gia chấm điểm độc lập ba vòng. Năm 2020, cuộc thi thu hút 123.400 tác giả đến từ 173 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ở 27 hạng mục ảnh khác nhau, từ thể loại ảnh drone (chụp trên cao bằng thiết bị bay không người lái) cho tới chân dung và động vật hoang dã. Mỗi hạng mục chọn ra top ảnh đạt giải theo mục và ảnh đạt giải chung cuộc. Ngoài ra, cuộc thi còn lọc ra top 100 ảnh ấn tượng nhất và giải do bạn đọc bình chọn ở từng hạng mục.

Du lịch nông nghiệp – Hướng đi mới và bền vững của du lịch Kon Tum

Kon Tum vùng đất nằm ở phía bắc cao nguyên Trung phần, có bề dày về văn hóa của các cộng đồng dân tộc địa phương; về lịch sử hơn 100 năm với truyền thống anh hùng cách mạng, với những di tích lịch sử lẫy lừng trong hai cuộc kháng chiến, với những danh thắng nổi tiếng và cũng là nơi được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu ôn hòa và thổ nhưỡng đa dạng. Cộng đồng các dân tộc nơi đây luôn cần cù, sáng tạo và đã tạo ra nhiều sản vật đặc trưng. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có cơ hội để phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững.