Kỷ niệm 64 năm thành lập ngành du lịch Việt NamKỷ niệm 64 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam
Đảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban NguyễnĐảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban Nguyễn
Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5
Thác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang VũThác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang Vũ
Tiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế ĐứcTiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế Đức
Lợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn BanLợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn Ban
Hoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh TrungHoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh Trung
Nét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy ĐằngNét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy Đằng

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Kon Tum

1.Giới thiệu

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục, Vụ thuộc Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Kon Tum.

2. Chức năng

Trung tâm thực hiện chức năng thông tin, nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch. Thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1. Về công tác Thông tin du lịch

a) Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác thông tin du lịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh Kon Tum trong và ngoài nước;

c) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong công tác quảng bá du lịch;

d) Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để khai thác, cung cấp thông tin du lịch, xúc tiến du lịch và phát triển thị trường du lịch;

đ) Tổ chức quản lý, khai thác trang thông tin điện tử (website) của trung tâm, khai thác nguồn dữ liệu thông tin du lịch;

e) Thực hiện báo cáo chuyên đề về phát triển du lịch, tham gia hội thảo, hội chợ triển lãm du lịch trong và ngoài nước;

g) Tổ chức in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá du lịch. Quản lý và phát huy hệ thống pano quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch Kon Tum trên các ấn phẩm, tạp chí, mạng thông tin điện tử;

h) Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về phát triển du lịch ở Trung ương, Tổng Cục Du lịch và các địa phương khác trong hoạt động thông tin du lịch, xúc tiến Du lịch; liên kết hợp tác với các Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch của các tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện giới thiệu, quảng bá du lịch.

3.2. Về công tác Xúc tiến du lịch

a) Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác xúc tiến du lịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

b) Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và nước ngoài;

c) Phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động du lịch nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu vận dụng phát triển về thị trường phù hợp với nhu cầu địa phương;

d) Nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển, chuyển giao sản phẩm, loại hình du lịch mới; hướng dẫn, tư vấn thực hiện chương trình, kế hoạch chuyên đề, dự án du lịch;

đ) Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quảng bá, xúc tiến du lịch cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp tại địa phương như các dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch; hỗ trợ hình thành mối quan hệ hợp tác liên kết đầu tư về du lịch, liên kết phát triển tour du lịch, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm;

e) Tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện, hội chợ triển lãm về du lịch; hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo du lịch;

g) Tổ chức các đoàn khảo sát nghiên cứu thị trường, học hỏi kinh nghiệm; hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch;

h) Lập dự án, tóm tắt dự án (profile) để tìm kiếm các nhà đầu tư, kêu gọi đầu tư từ các nguồn vốn trong nước và nước ngoài; hỗ trợ, tư vấn trong lĩnh vực tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập dự án cho các đối tác có yêu cầu đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh để giúp các tổ chức, cá nhân lựa chọn dự án đầu tư du lịch;

3.3. Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch ở Trung ương, Cục, Vụ thuộc Tổng Cục Du lịch và các địa phương khác trong hoạt động thông tin du lịch, xúc tiến Du lịch; liên kết hợp tác với các Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước để thực hiện giới thiệu, quảng bá du lịch;

3.4. Trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng xúc tiến du lịch, cung cấp thông tin về du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

3.5. Hợp tác, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động về xúc tiến du lịch theo quy định hiện hành của nhà nước;

3.6. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý và theo quy định của pháp luật;

3.7. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao, ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và thực hiện đổi mới cơ chế quản lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức hoạt động sự nghiệp;

3.8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

4. Cơ cấu tổ chức

Cơ quan có 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc. Hiện tại, chưa thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Trung tâm làm việc theo chế độ chuyên viên tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Trung tâm; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm về chức trách, nhiệm vụ được giao.

a. Giám đốc 

Họ và tên: Lê Thị Tiến   Số điện thoại: 02606.500.252

Di động: 0905012466      Email: hatienkt@gmail.com

b. Phó Giám đốc

Họ và tên: Phan Thanh Thương

Di động: 0905615717      Email: phanthuongvhtttt@gmail.com     

c. Bộ phận Hành chính- Tổng hợp

Nguyễn Thị Huỳnh Phương

- Di động: 0372542463    - Email: phuongbanqldtkt@gmail.com

Trần Thị Thùy Trâm

- Di động: 0983491257    - Email: thuytramtdtt@gmail.com

Trần Thị Lệ Hằng

- Di động: 0343140446    - Email: hangtankontum@gmail.com

d. Bộ phận Thông tin Xúc tiến du lịch

Nguyễn Thị Quyên

- Di động: 0935850779    - Email: lequyenkt2011@gmail.com

Lương Thị Măng Linh

- Di động: 0979175846    - Email: linhsuttvh@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Khoa

- Di động: 0975591313    - Email: hongkhoanx@gmail.com

Đỗ Thiên Trang

- Di động: 0344031017    - Email: thientrangdo109@gmail.com

Vũ Hoài Thương

- Di động: 0978357456    - Email: vuhoaithuong89@gmail.com