Đảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban NguyễnĐảo hoa ở Kon Trang Long Loi- Tác giả: Ban Nguyễn
Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5Quốc bảo Sâm Ngọc Linh K5
Thác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang VũThác Pa Sỹ- Tác giả: Đào Phúc Quang Vũ
Tiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế ĐứcTiếng vọng- Tác giả: Nguyễn Thế Đức
Lợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn BanLợp mái nhà Rông-Tác giả: Nguyễn Ban
Hoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh TrungHoa mai anh đào khoe sắc- Tác giả: Bùi Thanh Trung
Nét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy ĐằngNét mới trên lòng hồ thủy điện Plei Kroong- Tác giả: Huy Đằng

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh Kon Tum


Ngày đăng: 19-07-2021

Các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của tỉnh Kon Tum.

     1. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao áp dụng riêng của tỉnh Kon Tum (Theo Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND, ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum và được bổ sung, sửa đổi tại Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND, ngày 18/7/2019).

     1.1 Khuyến khích xây dựng nhà ở cho lao động.

     Khuyến khích và ưu tiên bố trí quỹ đất cho các doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xây dựng khu dân cư tập trung để bố trí nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng lao động hợp pháp và được hưởng các ưu đãi cao nhất về đất đai, thuế theo quy định của pháp luật.

     1.2. Hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

     a) Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt để hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau:

     - Đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngoài các Khu nông nghiệp công nghệ cao: Được hỗ trợ kinh phí đầu tư nhà kính, nhà lưới với mức hỗ trợ 50.000 đồng/m2, diện tích hỗ trợ tối đa không quá 300m2/nhà đầu tư.

     - Đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong Khu nông nghiệp công nghệ cao: Được miễn tiền thuê nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt trong thời hạn 03 năm và giảm 50% tiền thuê cho 02 năm tiếp theo.

     b) Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trại thực nghiệm giống cây trồng Đăk La huyện Đăk Hà được miễn tiền thuê cơ sở hạ tầng trong thời hạn 03 năm và giảm 50% tiền thuê cho 02 năm tiếp theo.

     Chính sách hỗ trợ giống phát triển một số dược liệu chủ lực (Sâm Ngọc Linh, Đẳng sâm, Đương quy).

     2. Hỗ trợ chi phí sản xuất giống trồng Sâm Ngọc Linh (Nghị quyết số: 09/2018/NQ-HĐND, Ngày 19/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến 2030).

     2.1 Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ một phần chi phí cho nhà đầu tư sản xuất giống Sâm Ngọc Linh để hỗ trợ lại giống cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư tham gia liên kết trồng Sâm Ngọc Linh với nhà đầu tư. Mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/ha sâm trồng liên kết, diện tích hỗ trợ không quá 10 ha/1 nhà đầu tư. Số lượng giống Sâm Ngọc Linh thương phẩm được nhà đầu tư hỗ trợ là 500 cây/ha, mỗi gia đình, cá nhân được hỗ trợ một lần không quá 100 cây giống thương phẩm.

     2.2 Đối tượng và điều kiện. Nhà đầu tư có vườn giống gốc Sâm Ngọc Linh để sản xuất giống thương phẩm hỗ trợ lại cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư trồng Sâm Ngọc Linh theo hình thức hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa nhà đầu tư với hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư. Ư tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư là người dân tộc thiểu số được giao khoán quản lý bảo vệ rừng trong vùng quy hoạch theo thứ tự vùng có chỉ dẫn địa lý, vùng còn lại.

     2.3 Hỗ trợ giống Đẳng sâm và Đương quy.

     Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 50% chi phí mua cây giống trồng Đẳng sâm và Đương quy cho hộ gia đình, cá nhân; hỗ trợ một lần cho hộ nghèo 100% chi phí mua cây giống trồng Đẳng sâm và Đương quy chi phí mua phân bón hữu cơ vi sinh theo định mức cho chu kỳ đầu tiên, diện tích hỗ trợ tối đa 1.000m 2.

     2.4 Đối tượng và điều kiện. Đối tượng hỗ trợ là cá nhân, hộ gia đình là người dân tộc thiểu số sinh sống tại ba huyện ĐăkGlei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và những vùng khác trên địa bàn tỉnh có điều kiện thích hợp để trồng và phát triển Đẳng sâm hoặc Đương quy.  Ư tiên hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân tham gia nhóm hộ, cộng đồng dân cư tham gia quản lý và bảo vệ rừng  tham gia các tổ chức đại diện nông dân ( tổ hợp tác, hợp tác xã) mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ chi phí mua giống trồng một trong hai loại dược liệu nêu trên.

     2.5 Chính sách hỗ trợ về đất đai.

     Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh theo điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp có sự thay đổi chính sách về hỗ trợ đất đai tại Nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thì được hỗ trợ theo quy định mới của Chính phủ.

     2. Các chính sách theo Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh tại Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh

     Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp được xét duyệt đạt sẽ được Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp và được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum xét xét hỗ trợ và cho vay để hiện thực hóa dự án, ý tưởng khởi nghiệp vào kinh doanh (tối đa 100 triệu/ý tưởng); được các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư xem xét cho vay và đầu tư nguồn vốn để thực hiện; được hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp; được hỗ trợ đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự và quản trị doanh nghiệp; được hỗ trợ tham gia các gian hàng tại hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại để trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp và thụ hưởng các chính sách ưu đãi về nông nghiệp công nghệ cao và các ưu đãi khác đặc thù riêng của tỉnh.

     3. Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh triển khai tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND, ngày 21/10/2019

     3.1 Hỗ trợ xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hoặc Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum.

     3.2 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhận thức khởi nghiệp...      

Nguồn: Diệu Linh-ipckontum

HỐ TRỢ LIÊN QUAN